Wygrane sprawy

SOLVE > Wygrane sprawy > VIII GNc 5414/20

VIII GNc 5414/20

26 października 2020 r. Sąd Rejonowy dla m st. Warszawy w Warszawie rozpoznał żądanie zgłoszone w imieniu naszego Klienta i zasądził od ubezpieczyciela kwotę 5 976,93 zł oraz 1 617 zł tytułem kosztów procesu.