Wygrane sprawy

SOLVE > Wygrane sprawy > VIII GNc 5594/19

VIII GNc 5594/19

22 sierpnia 2019 r. Sąd Rejonowy dla m st. Warszawy w Warszawie zasądził od ubezpieczyciela, zgodnie z żądaniem Kancelarii 25 000 zł oraz 2 730 zł tytułem kosztów procesu.