Wygrane sprawy

SOLVE > Wygrane sprawy > VIII GNc 8089/19

VIII GNc 8089/19

27 listopada 2019 r. Sąd Rejonowy dla m st. Warszawy w Warszawie rozpoznał żądanie zgłoszone w imieniu naszego Klienta i zasądził od ubezpieczyciela kwotę 17 967,12 zł oraz 2 492 zł tytułem kosztów procesu.