Wygrane sprawy

SOLVE > Wygrane sprawy > VIII GNc 8895/20

VIII GNc 8895/20

26 listopada 2020 r. Sąd Rejonowy dla m st. Warszawy w Warszawie zasądził od ubezpieczyciela, zgodnie z żądaniem Kancelarii 7 391,16 zł oraz 1 617 zł tytułem kosztów procesu.