Wygrane sprawy

SOLVE > Wygrane sprawy > VIII GNc 8922/20

VIII GNc 8922/20

7 kwietnia 2021 r. Sąd Rejonowy dla m st. Warszawy w Warszawie rozpoznał żądanie zgłoszone w imieniu naszego Klienta i zasądził od ubezpieczyciela kwotę 34 506,30 zł oraz 4 143 zł tytułem kosztów procesu.