Wygrane sprawy

SOLVE > Wygrane sprawy > VIII GNc 9094/19

VIII GNc 9094/19

7 grudnia 2019 r. Sąd Rejonowy dla m st. Warszawy w Warszawie zasądził od ubezpieczyciela, zgodnie z żądaniem Kancelarii 6 648,37 zł oraz 1 617 zł tytułem kosztów procesu.