Wygrane sprawy

SOLVE > Wygrane sprawy > VIII GNc 9728/20

VIII GNc 9728/20

13 stycznia 2021 r. Sąd Rejonowy dla m st. Warszawy w Warszawie rozpoznał żądanie zgłoszone w imieniu naszego Klienta i zasądził od ubezpieczyciela kwotę 9 564,59 zł oraz 1 717 zł tytułem kosztów procesu.