Wygrane sprawy

SOLVE > Wygrane sprawy > VIII GNc 9747/19

VIII GNc 9747/19

11 grudnia 2019 r. Sąd Rejonowy dla m st. Warszawy w Warszawie zasądził od ubezpieczyciela, zgodnie z żądaniem Kancelarii 12 521,65 zł oraz 3 167 zł tytułem kosztów procesu.