Wygrane sprawy

SOLVE > Wygrane sprawy > XV GC 2517/19

XV GC 2517/19

15 marca 2021 r. Sąd Rejonowy dla m st. Warszawy w Warszawie zasądził od ubezpieczyciela, zgodnie z żądaniem Kancelarii 7 659,52 zł oraz 2 200 zł tytułem kosztów procesu.