Wygrane sprawy

SOLVE > Wygrane sprawy > XV GNc 1076/21

XV GNc 1076/21

25 lutego 2021 r. Sąd Rejonowy dla m st. Warszawy w Warszawie rozpoznał żądanie zgłoszone w pozwie i zasądził od ubezpieczyciela na rzecz naszego Klienta zgodnie z naszym wnioskiem.