Wygrane sprawy

SOLVE > Wygrane sprawy > XV GNc 1483/21

XV GNc 1483/21

15 marca 2021 r. Sąd Rejonowy dla m st. Warszawy w Warszawie rozpoznał żądanie zgłoszone w imieniu naszego Klienta i zasądził od ubezpieczyciela kwotę 68 221,66 zł oraz 7 029 zł tytułem kosztów procesu.