Wygrane sprawy

SOLVE > Wygrane sprawy > XV GNc 2452/21

XV GNc 2452/21

13 kwietnia 2021 r. Sąd Rejonowy dla m st. Warszawy w Warszawie rozpoznał żądanie zgłoszone w imieniu naszego Klienta i zasądził od ubezpieczyciela kwotę 7 987,53 zł oraz 1 717 zł tytułem kosztów procesu.