Wygrane sprawy

SOLVE > Wygrane sprawy > XV GNc 2695/21

XV GNc 2695/21

23 kwietnia 2021 r. Sąd Rejonowy dla m st. Warszawy w Warszawie rozpoznał żądanie zgłoszone w pozwie i zasądził od ubezpieczyciela na rzecz naszego Klienta zgodnie z naszym wnioskiem.