Wygrane sprawy

SOLVE > Wygrane sprawy > XV GNc 725/21

XV GNc 725/21

8 lutego 2021 r. Sąd Rejonowy dla m st. Warszawy w Warszawie rozpoznał żądanie zgłoszone w imieniu naszego Klienta i zasądził od ubezpieczyciela kwotę 10 450,47 zł oraz 3 167 zł tytułem kosztów procesu.