Wygrane sprawy

SOLVE > Wygrane sprawy > XV GNc 7963/20

XV GNc 7963/20

10 lutego 2021 r. Sąd Rejonowy dla m st. Warszawy w Warszawie rozpoznał żądanie zgłoszone w imieniu naszego Klienta i zasądził od ubezpieczyciela kwotę 70 997,74 zł oraz 7 167 zł tytułem kosztów procesu.