Wygrane sprawy

SOLVE > Wygrane sprawy > XV GNc 8459/19

XV GNc 8459/19

19 listopada 2019 r. Sąd Rejonowy dla m st. Warszawy w Warszawie rozpoznał żądanie zgłoszone w imieniu naszego Klienta i zasądził od ubezpieczyciela kwotę 26 699,50 zł oraz 3 752 zł tytułem kosztów procesu.