Wygrane sprawy

SOLVE > Wygrane sprawy > XV GNc 8748/19

XV GNc 8748/19

31 października 2019 r. Sąd Rejonowy dla m st. Warszawy w Warszawie rozpoznał żądanie zgłoszone w pozwie i zasądził od ubezpieczyciela na rzecz naszego Klienta zgodnie z naszym wnioskiem.