Wygrane sprawy

SOLVE > Wygrane sprawy > XV GNc 9289/20

XV GNc 9289/20

20 stycznia 2021 r. Sąd Rejonowy dla m st. Warszawy w Warszawie zasądził od ubezpieczyciela, zgodnie z żądaniem Kancelarii 38 528,79 zł oraz 4 344 zł tytułem kosztów procesu.