Wygrane sprawy

SOLVE > Wygrane sprawy > XVI GNc 11584/19

XVI GNc 11584/19

1 października 2019 r. Sąd Rejonowy dla m st. Warszawy w Warszawie rozpoznał żądanie zgłoszone w pozwie i zasądził od ubezpieczyciela na rzecz naszego Klienta zgodnie z naszym wnioskiem.