Wygrane sprawy

SOLVE > Wygrane sprawy > XVI GNc 12908/19

XVI GNc 12908/19

6 listopada 2019 r. Sąd Rejonowy dla m st. Warszawy w Warszawie rozpoznał żądanie zgłoszone w pozwie i zasądził od ubezpieczyciela na rzecz naszego Klienta zgodnie z naszym wnioskiem.