Wygrane sprawy

SOLVE > Wygrane sprawy > XVI GNc 1965/21

XVI GNc 1965/21

1 kwietnia 2021 r. Sąd Rejonowy dla m st. Warszawy w Warszawie zasądził od ubezpieczyciela, zgodnie z żądaniem Kancelarii 45 331,17 zł oraz 4 684 zł tytułem kosztów procesu.