Wygrane sprawy

SOLVE > Wygrane sprawy > XVI GNc 2671/20

XVI GNc 2671/20

8 października 2020 r. Sąd Rejonowy dla m st. Warszawy w Warszawie rozpoznał żądanie zgłoszone w imieniu naszego Klienta i zasądził od ubezpieczyciela kwotę 5 953,20 zł oraz 1 617 zł tytułem kosztów procesu.