Wygrane sprawy

SOLVE > Wygrane sprawy > XVI GNc 2985/20

XVI GNc 2985/20

2 września 2020 r. Sąd Rejonowy dla m st. Warszawy w Warszawie rozpoznał żądanie zgłoszone w imieniu naszego Klienta i zasądził od ubezpieczyciela kwotę 23 334,23 zł oraz 3 584 zł tytułem kosztów procesu