Wygrane sprawy

SOLVE > Wygrane sprawy > XVI GNc 6026/20

XVI GNc 6026/20

14 października 2020 r. Sąd Rejonowy dla m st. Warszawy w Warszawie zasądził od ubezpieczyciela, zgodnie z żądaniem Kancelarii 10 086 zł oraz 3 167 zł tytułem kosztów procesu.