Wygrane sprawy

SOLVE > Wygrane sprawy > XVI GNc 7762/19

XVI GNc 7762/19

25 czerwca 2019 r. Sąd Rejonowy dla m st. Warszawy w Warszawie zasądził od ubezpieczyciela, zgodnie z żądaniem Kancelarii 12 523,94 zł oraz 2 574 zł tytułem kosztów procesu.