Wygrane sprawy

SOLVE > Wygrane sprawy > XVII GNc 4434/20

XVII GNc 4434/20

23 września 2020 r. Sąd Rejonowy dla m st. Warszawy w Warszawie rozpoznał żądanie zgłoszone w pozwie i zasądził od ubezpieczyciela na rzecz naszego Klienta zgodnie z naszym wnioskiem.