Wygrane sprawy

SOLVE > Wygrane sprawy > XVII GNc 4861/20

XVII GNc 4861/20

19 października 2020 r. Sąd Rejonowy dla m st. Warszawy w Warszawie zasądził od ubezpieczyciela, zgodnie z żądaniem Kancelarii 5 807 zł oraz 1 617 zł tytułem kosztów procesu.