Wygrane sprawy

SOLVE > Wygrane sprawy > XVII GNc 7345/20

XVII GNc 7345/20

13 stycznia 2021 r. Sąd Rejonowy dla m st. Warszawy w Warszawie zasądził od ubezpieczyciela, zgodnie z żądaniem Kancelarii 27 146,10 zł oraz 3 775 zł tytułem kosztów procesu.