Wygrane sprawy

SOLVE > Wygrane sprawy > XVII GNc 7606/20

XVII GNc 7606/20

28 lipca 2021 r. Sąd Rejonowy dla m st. Warszawy w Warszawie zasądził od ubezpieczyciela, zgodnie z żądaniem Kancelarii 18 103,47 zł oraz 3 417 zł tytułem kosztów procesu.