Wygrane sprawy

SOLVE > Wygrane sprawy > XVII GNc 9557/19

XVII GNc 9557/19

20 listopada 2019 r. Sąd Rejonowy dla m st. Warszawy w Warszawie zasądził od ubezpieczyciela, zgodnie z żądaniem Kancelarii 10 496,02 zł oraz 2 549 zł tytułem kosztów procesu.