Wypadek przy pracy – czego może żądać pracownik od pracodawcy?

SOLVE > Blog > SZKODY BUDOWLANE I INNE > Wypadek przy pracy – czego może żądać pracownik od pracodawcy?
Młotek sędziowski

Jeżeli miałeś wypadek w pracy i wskutek takiego wypadku doszło do uszkodzenia Twojego ciała, ciężkiej choroby, musiałeś podjąć leczenie, odbyć rehabilitację, potrzebowałeś wsparcia innych osób, poniosłeś dodatkowe koszty i doznałeś cierpienia fizycznego lub psychicznego pracodawca powinien wypłacić Ci odszkodowanie oraz zadośćuczynienie, a w przypadku trwałego uszczerbku na zdrowiu i obniżenia możliwości zarobkowych możesz również żądać renty.

Na początku warto dopilnować treści protokołu powypadkowego aby zostały w nim ujęte wszystkie okoliczności np. brak odzieży ochronnej, nieodpowiednie wyposażenia stanowiska pracy, nieodpowiednie przeszkolenie z zakresu BPH. Pamiętaj jednak, że nawet jeśli częściowo przyczyniłeś się do wypadku nie pozbawia Cię to prawa do rekompensaty pieniężnej.

Jest wielce prawdopodobne, że propozycja pracodawcy odnośnie wypłaty należnych Ci świadczeń będzie niesatysfakcjonująca finansowo. W związku z tym, musisz być przygotowany na to, aby udowodnić swoje racje.

Aby skutecznie dochodzić odszkodowania warto dokumentować wszystkie wydatki, które zostały poniesione w związku z wypadkiem przy pracy i podjętym leczeniem. Na przykład: koszt wizyt lekarskich, rehabilitacji, zakupu lub wypożyczenia sprzętu medycznego, specjalistycznego jedzenie, opieki osób trzecich, odpowiedniej odzieży. Wszystkie wydatki należy dokumentować najlepiej fakturami imiennymi. Jednak, jeśli dane wydatki zostały już poniesione i nie posiadasz dowodów zakupu, fakt poniesienia wydatków będzie można próbować wykazać w inny sposób np. zeznaniami świadków lub Twoimi. Wysokość odszkodowania będzie uzależniona od tego jaka kwota była niezbędna aby Ci pomóc w leczeniu i dostosowaniu do nowej sytuacji. Jeżeli otrzymałeś odszkodowanie z ZUS, to nic nie stoi na przeszkodzie, aby dochodzić dalszych kwot, gdyż odszkodowanie z ZUS najczęściej nie pokrywa całości uzasadnionych kosztów niezbędnych do powrotu do stanu sprzed wypadku.

Choroba spowodowana wypadkiem przy pracy zawsze wiąże się z bólem, cierpieniem, dyskomfortem fizycznym i psychicznym. Są to negatywne konsekwencje wypadku, których nie da się zmierzyć oraz jednoznacznie wycenić. Dlatego wysokość zadośćuczynienia pieniężnego za wypadek przy pracy jest uzależniona od tego jak ciężkie skutki spowodował wypadek, ile czasu trwał powrót do zdrowia, czy w ogóle możliwy jest powrót do pełnej sprawności i sił, jak wyglądało Twoje życie przed wypadkiem a jak wygląda po? Sąd zawsze bierze pod uwagę całokształt okoliczności i ustala odpowiednią sumę. Jednak warto wskazać, że przy najcięższych wypadkach zadośćuczynienie może wynosić nawet kilkadziesiąt lub kilkaset tysięcy złotych.

Co w sytuacji kiedy z powodu wypadku przy pracy straciłeś całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej lub wzrosły Twoje potrzeby życiowe? Wówczas może domagać się renty lub dodatkowej sumy z przeznaczeniem na leczenie czy też przygotowanie do nowego zawodu.

Podsumowując

Trudna sytuacja spowodowana wypadkiem przy pracy wiąże się z dodatkowymi często wysokimi kosztami oraz cierpieniem, jednak warto wiedzieć
i pamiętać, że pracodawca jest zobowiązany do pomocy poszkodowanemu pracownikowi. Jeśli borykasz się z problemami związanymi z wypadkiem przy pracy warto swoją sytuacje skonsultować z prawnikiem, aby poznać szczegółowo swoje prawa i oszacować należne odszkodowanie oraz zadośćuczynienie.