Doradztwo indywidualne

SOLVE > Doradztwo indywidualne

Zakres konsultacji

  1. Ustalam jakie roszczenia przysługują poszkodowanemu oraz szacuję potencjalną wysokość odszkodowania, zadośćuczynienia, czy renty.
  2. Oceniam wysokość możliwego do uzyskania odszkodowania. Ustalam, czy zostało ono zaniżone. Badam prawidłowość sporządzonych dokumentów i kosztorysów.
  3. Informuję, jakie dokumenty należy zgromadzić celem likwidacji szkody i gdzie je uzyskać.
  4. Edukujemy, jak zgłosić szkodę, jak rozmawiać z ubezpieczycielem czy likwidatorem. Wskazuję właściwą argumentację prowadzącą do uzyskania możliwie najwyższego odszkodowania.
  5. Przygotowuję właściwą linię postępowania dla osoby poszkodowanej w sprawie karnej

W przypadku udzielenia pełnomocnictwa biorę odpowiedzialność za dobre prowadzenie sprawy. Moim celem jest pomoc słabszym w trudnych momentach w życiu, w walce z przeciwnościami i uzyskanie zadośćuczynienia za krzywdy. Reprezentuję potrzebujących w sprawach sądowych przeciwko wielkim instytucjom ubezpieczeniowym.

Doradztwo indywidualne

Piotr Sieńko

Adwokat
Założyciel marki SOLVE

Znajduje się w gronie czołowych ekspertów w sprawach o odszkodowania. Wygrywa najtrudniejsze spory reprezentując indywidualne osoby przeciwko dużym instytucjom z nieograniczonymi środkami finansowymi i prawnymi.

Dyplom z zakresu nauk prawnych uzyskał na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończył European Legal Studies, the Law Faculty, Cambridge University. Uzyskał wpis na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Warszawie. Pełni funkcje zarządcze w powołanych przez siebie strukturach biznesowych RST Legal sp. z o.o. w obszarach obsługi prawnej w sporach z bankami i ubezpieczycielami. Jest partnerem zarządzającym w Rybicka Sieńko Adwokaci sp.p. W Solve kieruje zespołem adwokatów i aplikantów adwokackich. Występuje w sądach w obronie osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych, katastrofach budowlanych oraz osób cierpiących wskutek błędu medycznego. Działa na rzecz osób słabszych, pomaga w uzyskiwaniu wysokich odszkodowań od dużych instytucji, jakimi są firmy ubezpieczeniowe.

Adwokat Piotr Sieńko

Napisz do nas

    Zainteresowany/a jestem