Sprawy frankowe

SOLVE > Sprawy frankowe

Szczegóły oferty

1. Bezpłatnie analizujemy umowę kredytową, wyliczamy korzyści i wysokość roszczenia. Zapewniamy darmową poradę prawną z adwokatem w trybie online lub stacjonarnie.

2. Pomagamy w uzyskaniu pełnej historii spłaty kredytu.

3. Bezpłatnie opracowujemy strategię prawnych możliwości „uwolnienia” klienta od kredytu, przedstawiamy ofertę na prowadzenia sprawy i zawieramy umowę z klientem.

4. Wzywamy Bank do zapłaty.

5. Bierzemy udział w negocjacjach z bankiem.

6. Przygotowujemy powództwo o odfrankowienie lub unieważnienie kredytu oraz dalsze pisma procesowe.

7. Doprowadzamy do wstrzymania płatności rat przed zakończeniem procesu sądowego.

8. Reprezentujemy w sądach na wszystkich etapach postępowania, przygotowujemy klienta do rozprawy.

9. Prowadzimy rozliczenia z bankiem i doprowadzamy do zwrotu kosztów, nadpłaty i  nienależnie pobranego ubezpieczenia kredytu, ubezpieczenia niskiego wkładu, różnic kursowych (spreadów walutowych) i innych opłat.

10. Doprowadzamy do wykreślenia hipoteki.

11. Zapewniamy bieżące doradztwo i wsparcie klienta.

Adwokaci Kancelarii Solve

„Jedna szansa na wygraną”

Autor: adw. Piotr Sieńko

artykuł ekspercki w  Logo Newsweek  

„Ne bis in idem to zasada wedle której nie można orzekać dwa razy w tej samej sprawie. Można wytoczyć tylko jeden proces przeciwko bankowi. Wybór kancelarii adwokackiej to klucz do sukcesu w sporze z bankiem. 

Sprawy frankowe są skomplikowane, w przypadku wniesienia źle sformułowanego pozwu i przegrania nie będzie można po raz drugi pozwać banku. Traci się szansę na odzyskanie pieniędzy. Dlatego wybór kancelarii jest tak ważny.”

Artykuł dostępny w wersji papierowej wydania Newsweek Polska z dnia 27 marca 2023 r., sekcja: pomoc kredytobiorcom

Ugoda frankowa – za i przeciw

bank

Kiedy warto iść na ugodę z bankiem?

Umowy kredytowe są skomplikowane i mało czytelne. Bez znajomości praktyki różnych banków i aktualnego orzecznictwa trudno jest samodzielnie podjąć decyzję o ugodzie. W Solve doradzamy zawarcie ugody, gdy warunki zaproponowane przez bank są korzystne w zestawieniu z tym co może kredytobiorca uzyskać w sądzie.
Niektóre banki proponują dobre warunki a jednocześnie inne proponują warunki ugody nie do przyjęcia.

Co przemawia za ugodą?

Zawarcie ugody sprawi, że sprawa zakończy się w przeciągu 2/3 miesięcy, zamiast kilku lat spędzonych na batalii w sądzie. Najlepszym rozwiązaniem jest sytuacja, kiedy następuje redukcja kapitału. Kredytobiorca spłaca cały kredyt od razu po ugodzie i zamyka sprawę. Kapitał jest spłacony, hipoteki zostają wykreślone, a Kredytobiorca przestaje myśleć o kredycie, odzyskuje spokój. To najbezpieczniejszy i najszybszy sposób na zamknięcie sprawy zadłużenia w banku. Ugoda eliminuje wszystkie zagrożenia ze strony banku, tj. sprawy o korzystanie z kapitału i wszelkie inne roszczenia.

Kiedy zachować czujność?

W sytuacji, gdy Kredytobiorca zaczyna odczuwać naciski ze strony prawnika banku, w postaci nadmiernej zachęty do ugody, warto się zatrzymać i dać sobie czas.

Należy zachować szczególną ostrożność, kiedy bank proponuje warunki ugody daleko odbiegające od tego, co można uzyskać w sądzie. Zagrożeniem jest brak rozróżnienia między marketingową obietnicą ugody a jej rzeczywistą propozycją dla Kredytobiorcy. Niekorzystna ugoda pogarsza sytuację kredytową. Kredytobiorca pozostaje z kredytem na nowych warunkach, z wyższą ratą i wyższym saldem. Doświadczony adwokat bierze odpowiedzialność za właściwe odczytanie warunków ugody i oddzielenie marketingowych obietnic od faktycznej propozycji banku.

Banki wykonują różne naciski na klientów, po to by zachęcić do ugód, które są korzystne jednostronnie. Tylko adwokat z dużym doświadczeniem jest w stanie zauważyć wszelkie drobne niuanse ugody. Na przykład kiedy dojdzie do tego, że wzrośnie zarówno kapitał jak i rata. W skrajnych przypadkach może dojść do tego, że klient będzie bardziej obciążony. Jedyną korzyścią w takiej ugodzie będzie to, że bank zamieni walutę na złotówkę. Jednak i to okazuje się złudne, bo pod tym płaszczykiem przy zmiennej wysokości raty, zmiennym oprocentowaniu, klienci będą musieli więcej oddać. 

Wyjątek od reguły - spłacone kredyty

Sytuacja kredytobiorcy ze spłaconym kredytem jest inna od sytuacji z kredytem czynnym. Sprawa z bankiem sprowadza się jedynie do zwrotu kredytobiorcy nadpłaconych środków. To jest szersze pole dla adwokata do rozmów z bankiem, a wynik zależy od sprawności negocjacyjnych i doświadczenia procesowego prawnika. Konieczne jest przeprowadzenie negocjacji z bankiem. Pozwala to na uzyskanie wyższej kwoty niż proponuje bank (10-40% więcej nawet do 100%).

Niezależnie od wybranego wariantu kluczowa dla Kredytobiorcy jest skuteczna reprezentacja prawna w starciu z prawnikami banku.

Ugoda z bankiem
Adwokaci zajmujący się kredytami frankowymi

Stajemy po stronie słabszych
w starciu z bankami

Z założenia celem Solve jest pomoc frankowiczom oraz osobom mającym kredyty walutowe w trudnych momentach w życiu w nierównej walce z bankami.
Reprezentujemy potrzebujących w sprawach sądowych.

Jesteśmy doświadczoną Kancelarią Adwokacką. Działamy w Centrum Warszawy. Prowadzimy sprawy o unieważnienie umowy kredytu oraz o odfrankowienie kredytu. Analizujemy warunki ugód frankowych, prowadzimy negocjacje z bankami oraz procesy sądowe. Doprowadzamy do zwrotu 100% nienależnych kosztów, opat i prowizji. Odzyskujemy ubezpieczenia kredytu, ubezpieczenia niskiego wkładu. Wykreślamy hipotekę.

Dzielenie się wiedzą, doświadczeniem i działanie na rzecz osób słabszych nadaje sens naszej pracy. Stosujemy strategie, które biorą pod uwagę sposób działania każdego banku w Polsce oraz ich wzory umów. Podejmujemy się trudnych zadań. Naszą motywacją jest wygrana i uzyskanie sprawiedliwego wynagrodzenia za poniesione krzywdy.

CO NAS WYRÓŻNIA

Adwokaci – etyczni w działaniu

Jesteśmy adwokatami. Działamy w formie spółki osobowej. Ponosimy pełną odpowiedzialność, stosujemy Kodeks Etyki Adwokackiej. Obowiązuje nas tajemnica adwokacka. Jesteśmy ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej.

Firmy pośredniczące działające w formie sp. z o.o. są zwolnione z obowiązku stosowania zasad etyki oraz z obowiązkowego dla adwokatów ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Nie ponoszą odpowiedzialności za niewłaściwe prowadzenie spraw frankowych. Ich odpowiedzialność jest ograniczona do wysokości kapitału zakładowego, który najczęściej wynosi 5 000 zł.

Jako Kancelaria Adwokacka nie zatrudniamy pośredników. Nie pozyskujemy spraw w sposób zabroniony przez samorządy adwokackie oraz radców prawnych.

Wieżowce
Temida

Kancelaria procesowa

Taktyka procesowa i zwycięstwo. Jesteśmy kancelarią procesową, a to oznacza, że w przypadku wyczerpania ugodowych możliwości, stosujemy cały arsenał prawny na sali sądowej. Przyjęta taktyka walki i strategii ukierunkowana jest na odniesienie zwycięstwa. O wygranej decyduje często poprawne napisanie pozwu, właściwa argumentacja, taktyka procesowa, co wpływa na szybkość procesu sądowego oraz reakcję banku.

Zapewniamy wsparcie biegłych rewidentów i finansistów.

Doświadczona Kancelaria w sprawach kredytowych

Mamy 15 letnie doświadczenie na sali sądowej. Jako Kancelaria Adwokacka wygrywamy sprawy sądowe i uzyskujemy bardzo duże wygrane przeciwko dużym instytucjom finansowym, ubezpieczycielom, bankom itp.

Sprawy o kredyty walutowe, a w tym sprawy frankowe prowadzimy od samego początku powstawania roszczeń przeciwko bankom. Pierwsze pozwy złożyliśmy w 2015.

Zespół adwokatów kancelarii Solve

Zespół

Działamy w zespole Kancelarii Adwokackiej RYBICKA SIEŃKO ADWOKACI SP.P. Możemy się zastępować. Zespół Kancelarii tworzy grupa 20 adwokatów, radców prawnych, aplikantów oraz prawników. Choroba czy urlop adwokata nie wstrzyma toczącego się procesu. Sprawy frankowe widzimy jako jeden z ważniejszych elementów przywracających równowagę w życiu poszkodowanej osoby. W podejmowaniu działań prawnych ważny jest dla nas nie tylko kontekst prawny i społeczny, ale także osobisty i psychiczny pokrzywdzonego, który cierpi emocjonalnie, fizycznie i jest uwikłany w problemy prawne. Chcemy człowiekowi pomóc, niezależnie od wielkości przeciwnika przeciwko któremu jesteśmy gotowi wytoczyć cały arsenał prawny na sali sądowej.

KOMU POMAGAMY

Osobom posiadającym kredyt frankowy lub w innej walucie
Osobom, które spłaciły już kredyt frankowy lub w innej walucie

(do 10 lat od ostatniej raty)

Osobom pozwanym przez bank

o tzw. wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z kapitału

Oczekiwane wyniki
w możliwie najkrótszym czasie

Jedna szansa na wygraną

Ne bis in idem -„nie dwa razy w tej samej (sprawie)”. W terminologii prawniczej oznacza to zasadę, wedle której nie można orzekać dwa razy w tej samej sprawie.
Sprawy frankowe są bardzo skomplikowane. Wybór odpowiedniej Kancelarii Adwokackiej to klucz do sukcesu w sporze z bankiem. Zgodnie z tą zasadą można wytoczyć tylko jeden proces przeciwko bankowi. To oznacza, że w przypadku wniesienia źle sformułowanego pozwu i przegrania sprawy, kredytobiorca nie będzie miał możliwości pozwania banku po raz drugi. Traci szansę na odzyskanie pieniędzy. Dlatego wybór dobrej Kancelarii jest tak ważny.

Nastawieni na jakość

Działamy na poziomie premium w każdej sprawie. Mamy determinację, by zrobić to, co konieczne dla wygranej. W odróżnieniu od firm pośredniczących z gotowymi schematami, My angażujemy się na każdym etapie prowadzonej sprawy. Do każdej sprawny podchodzimy indywidualnie. Klient ma bezpośredni kontakt z adwokatem na każdym etapie.
Działania Kancelarii skupione są na osiąganiu oczekiwanych wyników w możliwie najkrótszym czasie. Nie czekamy na odpowiedzi, uzyskujemy je, pomagamy podejmować właściwe decyzje we właściwym czasie. Jesteśmy proaktywni w znajdowaniu innowacyjnych rozwiązań dla stawianych nam zadań.

Adwokaci Solve

Napisz do nas

  Zainteresowany/a jestem

  Pomoc frankowiczom

  W kancelarii Solve udzielana jest prawnapomoc frankowiczom, czyli osobom, które zmagają się z koniecznością spłacania tak zwanych kredytów frankowych. W ostatnim czasie jest to temat wyjątkowo „gorący”, między innymi ze względu na wyroki wydawane przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

  Kredyty frankowe – jaką kwotę musi spłacić kredytobiorca?

  Na samym wstępie warto bliżej wyjaśnić, skąd wzięły się problemy dotyczące kredytu frankowego. Dlaczego ten rodzaj bankowej pożyczki stanowi obecnie tak dyskusyjny temat? I w jaki sposób, jako kancelaria frankowa (Warszawa), możemy pomóc naszym Klientom w uwolnieniu się od ciążących na nich zobowiązaniach tego rodzaju?

  Frankowicze (potoczna nazwa klientów banków, którym udzielone zostały pożyczki) to osoby, które zdecydowały się na zaciągnięcie kredytów w walucie obcej, jaką jest frank szwajcarski (CHF). Wbrew jednak formie takiej pożyczki, kredyty te nie były klasycznie rozumianymi wariantami walutowymi, a kredytami waloryzowanymi – w dwóch rodzajach. Tym samym kredyty frankowe dzieli się na:

  • kredyty indeksowane – kredyt jest wypłacany w złotówkach, w wysokości wskazanej w umowie (klient dokładnie wie, ile pieniędzy otrzyma), po czym kwota długu jest przeliczana według kursu kupna franka szwajcarskiego; każdego miesiąca rata pożyczki zostaje wyliczona w obcej walucie, a na dzień spłaty przeliczona na złotówki (według kursu banku); w tym przypadku dochodzi do ciągle narastającej wartości kapitału kredytu, co przekłada się na wzrost zadłużenia, nawet wbrew regularnej spłacie,
  • kredyty denominowane – kwota pożyczki wyrażana jest w walucie obcej, jednak przeliczana na złotówki według kursu na dzień uruchomienia kredytu; w tym zatem przypadku klient może otrzymać niższą lub wyższą kwotę, niż wskazano we wniosku kredytowym; wysokość każdej raty do spłaty jest tutaj także przeliczana po aktualnym kursie franka.

  W obu wymienionych sytuacjach, gdy każda rata kredytu frankowego jest przeliczana według kursu obcej waluty, dochodzi do zmian jej wysokości na przestrzeni kolejnych miesięcy i lat. Tym samym klient najczęściej musi spłacić znacznie więcej, niż pierwotnie wynosiła wysokość pożyczki bankowej. Innymi słowy – kwota kredytu, jak i poszczególnych rat, nie są określane z góry i frankowicz nie wie, ile będzie musiał ostatecznie spłacić.

  Problemy z kredytami frankowymi

  Przez kilka lat kredyty frankowe były uznawane za korzystne, co zmieniło się wraz z rokiem 2015. Na skutek ograniczenia ochrony waluty przez Centralny Bank Szwajcarii, wartość franka szwajcarskiego wzrosła dwukrotnie, co przełożyło się na natychmiastowy wzrost wysokości raty i całego kredytu CHF.

  Problematyka kredytów frankowych wynika jednak nie ze wzrostu ceny franka szwajcarskiego, ale w głównej mierze z konstrukcji samych umów kredytowych. Często banki zapisywały w nich niedozwolone klauzule abuzywne – czyli takie zapisy, które w sposób rażący uderzały w interes klienta (konsumenta), a na które ten nie miał wpływu. To właśnie te klauzule stają się obecnie podstawą do składania przez frankowiczów pozwów przeciwko bankom udzielającym kredytów we frankach szwajcarskich.

  Tym samym problem z narastającym zadłużeniem nie jest stricte związany z umocnieniem się franka szwajcarskiego, a właśnie z mechanizmami stosowanymi przez banki.

  Kredyty frankowe (Warszawa) – czego dotyczyć może roszczenie?

  W przypadku wystąpienia z pozwem przeciwko bankowi, który udzielił kredytu waloryzowanego we frankach szwajcarskich, Klient może oczekiwać:

  • unieważnienia kredytu frankowego – rozwiązanie, zgodnie z którym sąd prawomocnym wyrokiem unieważnia umowę kredytową; w konsekwencji tego działania klient jest zobowiązany do spłacenia tylko wypłaconego mu kapitału – jeśli w momencie unieważnienia kredytu kapitał ten został już zwrócony, wszystkie nadwyżki wpłacone przez kredytobiorcę muszą zostać zwrócone,
  • odfrankowienia kredytu – postanowieniem sądu z umowy kredytowej muszą zostać wykreślone wspomniane zapisy abuzywne; wcześniejszy kredyt frankowy staje się zwykłym kredytem złotówkowym, z pierwotnie nadanym oprocentowaniem; w tym wypadku klient może także liczyć na przeliczenie już spłaconych rat i w przypadku potwierdzenia nadpłat, o ich zwrot również może ubiegać się od banku.

  Kredyty we frankach szwajcarskich – jakie są szanse na wygraną w sądzie?

  Kancelaria Solve udziela niezbędnej pomocy prawnej frankowiczom (Warszawa), starannie analizując zawierane przez nich umowy kredytowe. W przypadku potwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości, możliwe jest wystąpienie z pozwem.

  Szanse na unieważnienie lub odfrankowanie kredytu pozostają naprawdę duże, co udowadniają wyroki sądowe ogłaszane w ostatnich latach, w tym także rozstrzygnięcia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE). Według najnowszych szacunków, nawet ponad 95% spraw sądowych kończy się w sposób korzystny dla konsumentów (frankowiczów).

  Pewne obawy wśród konsumentów występujących z roszczeniami w sprawach kredytów frankowych wzbudzają problemy terminowe w polskich sądach. Obecnie toczy się nadal ponad 150 tysięcy spraw związanych z tym problemem, a krajowe sądownictwo zmaga się z brakami kadrowymi. Tym samym postępowania przedłużają się, stanowiąc kolejny powód do stresu. W tym miejscu uspokajamy – ostatnie wyroki TSUE potwierdzają, że nawet w przypadku przewlekłości spraw, banki zostają zobowiązane do wypłacania ustawowych odsetek za opóźnienie.

  Serdecznie zachęcamy osoby walczące do tej pory z kredytem frankowym (Warszawa) do umówienia się na konsultację w siedzibie kancelarii Solve. Wspólnie ustalimy, w jakim zakresie możemy Państwu pomóc.