Stłuczka / wypadek

SOLVE > Oferta > Wypadki drogowe > Stłuczka / wypadek

Pomagamy naszym klientom uzyskać odszkodowanie, zadośćuczynienie oraz rentę za szkody osobowe poniesione wskutek nieszczęśliwego zdarzenia czy wypadku komunikacyjnego, takie jak obrażenia ciała, czy rozstrój zdrowia z winy sprawcy.

Uzyskujemy rekompensaty za nieodpłatną opiekę osób najbliższych nad poszkodowanym w wypadku. Dokonujemy bezpłatnej analizy sprawy, uzyskujemy niezbędną dokumentację medyczną, prowadzimy rozmowy i korespondencję w imieniu naszych klientów. Reprezentujemy klientów w procesie negocjacji, w sprawach karnych i cywilnych, na każdym etapie procesu sądowego.

Kiedy mamy do czynienia ze stłuczką czyli kolizją drogową, a kiedy z wypadkiem?

Kolizja, popularnie nazywana stłuczką, jest zdarzeniem drogowym, w którym nie ma osób poszkodowanych, bądź doznane obrażenia są niewielkie – zadrapania, siniaki. Zazwyczaj wskutek kolizji dochodzi jedynie do uszkodzenia pojazdów, czasami urządzeń drogowych lub budynków. Uszkodzeniom ulega w zasadzie jedynie mienie.

Wypadek jest zdarzeniem drogowym, w którym oprócz uszkodzenia mienia, poszkodowane są również osoby biorące udział w wypadku. Mogą to być zarówno osoby znajdujące się w pojeździe, jak i piesi, rowerzyści.

Jeżeli jest to kolizja i nie ma wątpliwości, kto jest winien, należy spisać oświadczenie, a pojazdy (o ile jest to możliwe) usunąć z miejsca kolizji, tak aby nie tamować ruchu.

Jeżeli są jakiekolwiek wątpliwości kto zawinił, bądź jest to wypadek (osoby uczestniczące doznały obrażeń powyżej dni 7), koniecznym jest wezwanie policji i pozostawienie pojazdów w miejscu zdarzenia do czasu ich przyjazdu, oczywiście wraz z zabezpieczeniem miejsca wypadku. Jeżeli w wyniku wypadku doznane obrażenia są większe niż siniaki i zadrapania, bądź wymagają profesjonalnej pomocy, konieczne jest również wezwanie karetki pogotowia.

W sytuacji, gdy wzywana jest policja, należy oczekiwać na jej przyjazd. Na wypadek, gdyby druga strona postanowiła się jednak oddalić z miejsca zdarzenia, możesz wykonać zdjęcia pojazdów – w szczególności numerów rejestracyjnych, położenia pojazdów na drodze i okolicy np. skrzyżowania, na którym doszło do kolizji. Warto również zadbać o dane kontaktowe świadków wypadku/kolizji, którzy w przyszłości mogą być potrzebni do ustalenia winy sprawcy.

Oświadczenie powinno zawierać:

a. Dane uczestników kolizji, przede wszystkim imiona i nazwiska, względnie, jeżeli istnieje taka możliwość adresy oraz numery telefonów, dane wynikające z prawa jazdy lub dowodu osobistego – nr dokumentu, data wydania,

b. dane polisy sprawcy – numer polisy i nazwa zakładu ubezpieczeń, okres ważności polisy (zwróć uwagę, czy w dniu szkody umowa jest ważna), jeżeli niemożliwe jest uzyskanie numeru polisy numer rejestracyjny pojazdu,

c. dokładny opis zdarzenia wraz ze wskazaniem dnia i godziny oraz opis miejsca, w którym do niego doszło np. na jakim konkretnie skrzyżowaniu doszło do zdarzenia,

d. dokładny opis widocznych uszkodzeń, warto wykonać również zdjęcia uszkodzeń,

e. oświadczenie sprawcy co do odpowiedzialności za kolizję,

f. podpisy

g. dane kontaktowe ewentualnych świadków, jeżeli tacy byli.

Piotr Sieńko
Adwokat

Założyciel marki SOLVE

Logo Kancelarii Odszkodowawczej Solve
Adwokat Piotr Sienko

Napisz do nas

    Zainteresowany/a jestem