Wygrane sprawy

SOLVE > Wygrane sprawy > IX GNc 7014/20

IX GNc 7014/20

28 grudnia 2020 r. Sąd Rejonowy dla m st. Warszawy w Warszawie rozpoznał żądanie zgłoszone w imieniu naszego Klienta i zasądził od ubezpieczyciela kwotę 7 855,44 zł oraz 1 717 zł tytułem kosztów procesu.