Wygrane sprawy

SOLVE > Wygrane sprawy > I Nc 2929/21

I Nc 2929/21

14 maja 2021 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy – Woli w Warszawie rozpoznał żądanie zgłoszone w imieniu naszego Klienta i zasądził od Pozwanego kwotę 4 600 zł oraz 1 017 zł tytułem kosztów procesu.