Wygrane sprawy

SOLVE > Wygrane sprawy > IX GNc 2184/21

IX GNc 2184/21

22 kwietnia 2021 r. Sąd Rejonowy dla m st. Warszawy w Warszawie zasądził od ubezpieczyciela, zgodnie z żądaniem Kancelarii 11 235,30 zł oraz 3 167 zł tytułem kosztów procesu.