Wygrane sprawy

SOLVE > Wygrane sprawy > VI C 996/19

VI C 996/19

15 października 2019 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie zasądził od ubezpieczyciela, zgodnie z żądaniem Kancelarii 10 000 zł oraz 2 117 zł tytułem kosztów procesu.