Wygrane sprawy

SOLVE > Wygrane sprawy > VIII GNc 9488/20

VIII GNc 9488/20

28 grudnia 2020 r. Sąd Rejonowy dla m st. Warszawy w Warszawie rozpoznał żądanie zgłoszone w imieniu naszego Klienta i zasądził od ubezpieczyciela kwotę 6 435 zł oraz 1 617 zł tytułem kosztów procesu.