Wygrane sprawy

SOLVE > Wygrane sprawy > XVII GNc 8763/19

XVII GNc 8763/19

18 września 2019 r. Sąd Rejonowy dla m st. Warszawy w Warszawie rozpoznał żądanie zgłoszone w pozwie i zasądził od ubezpieczyciela na rzecz naszego Klienta zgodnie z naszym wnioskiem.