Wygrane sprawy

SOLVE > Wygrane sprawy > I Nc 2143/20

I Nc 2143/20

18 grudnia 2020 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi – Południe w Warszawie zasądził od ubezpieczyciela, zgodnie z żądaniem Kancelarii 14 986,31 zł oraz 3 167 zł tytułem kosztów procesu.