Wygrane sprawy

SOLVE > Wygrane sprawy > II Nc 3356/19

II Nc 3356/19

30 lipca 2019 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy – Woli w Warszawie rozpoznał żądanie zgłoszone w imieniu naszego Klienta i zasądził od ubezpieczyciela kwotę 30 800 zł oraz 2 802 zł tytułem kosztów procesu.