Wygrane sprawy

SOLVE > Wygrane sprawy > IX GNc 7031/20

IX GNc 7031/20

30 grudnia 2020 r. Sąd Rejonowy dla m st. Warszawy w Warszawie zasądził od ubezpieczyciela, zgodnie z żądaniem Kancelarii 5 510,40 zł oraz 1 617 zł tytułem kosztów procesu.

.