Wygrane sprawy

SOLVE > Wygrane sprawy > VI C 881/20

VI C 881/20

10 lutego 2021 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie zasądził od ubezpieczyciela, zgodnie z żądaniem Kancelarii 14 810 zł oraz 4 367 zł tytułem kosztów procesu.