Wygrane sprawy

SOLVE > Wygrane sprawy > XV GNc 6260/19

XV GNc 6260/19

9 października 2019 r. Sąd Rejonowy dla m st. Warszawy w Warszawie zasądził od ubezpieczyciela, zgodnie z żądaniem Kancelarii 5 478,92 zł oraz 1 286 zł tytułem kosztów procesu.