Wygrane sprawy

SOLVE > Wygrane sprawy > XV GNc 7334/19

XV GNc 7334/19

25 września 2019 r. Sąd Rejonowy dla m st. Warszawy w Warszawie rozpoznał żądanie zgłoszone w pozwie i zasądził od ubezpieczyciela na rzecz naszego Klienta zgodnie z naszym wnioskiem.