Wygrane sprawy

SOLVE > Wygrane sprawy > XV GNc 8764/20

XV GNc 8764/20

18 grudnia 2020 r. Sąd Rejonowy dla m st. Warszawy w Warszawie zasądził od ubezpieczyciela, zgodnie z żądaniem Kancelarii 11 656,35 zł oraz 3 167 zł tytułem kosztów procesu.