Wygrane sprawy

SOLVE > Wygrane sprawy > XVI GNc 10500/19

XVI GNc 10500/19

9 września 2019 r. Sąd Rejonowy dla m st. Warszawy w Warszawie rozpoznał żądanie zgłoszone w pozwie i zasądził od ubezpieczyciela na rzecz naszego Klienta zgodnie z naszym wnioskiem.