Wygrane sprawy

SOLVE > Wygrane sprawy > XVI GNc 1162/21

XVI GNc 1162/21

23 lutego 2021 r. Sąd Rejonowy dla m st. Warszawy w Warszawie zasądził od ubezpieczyciela, zgodnie z żądaniem Kancelarii 27 654,40 zł oraz 3 800 zł tytułem kosztów procesu.