Wygrane sprawy

SOLVE > Wygrane sprawy > XVI GNc 9437/20

XVI GNc 9437/20

15 grudnia 2020 r. Sąd Rejonowy dla m st. Warszawy w Warszawie rozpoznał żądanie zgłoszone w imieniu naszego Klienta i zasądził od ubezpieczyciela kwotę 7 957,56 zł oraz 1 717 zł tytułem kosztów procesu.